Astigmatismus

01.11.2019

ASTIGMATISMUS (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zobrazení pozorovaného předmětu na sítnici. Rohovka nemá pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose více zakřivená. 

Díky tomu se tečka nezobrazí na sítnici jako tečka, ale na sítnici vznikne obraz, který se jeví jako různě velká a zakřivená ploška.
Astigmatismus se může vyskytovat v kombinaci s Myopií (krátkozrakostí) nebo Hypermetropií (dalekozrakostí). Po 40-tém roce života se Astigmatismus kombinuje s presbyopií.

Korekce astigmatismu

Tato vada se běžně koriguje torickými (cylindrickými) čočkami. Cylindrické čočky lomí světlo v jedné ose více. Korekční pomůcky pouze pomáhají lepšímu vidění, samo oko, ale nijak neléčí.