KONTAKTNÍ ČOČKY PRO PRODLOUŽENÉ NOŠENÍ

03.11.2019

Speciální kontaktní čočky pro prodloužené nošení je možné nosit přes den i noc celou dobu jejich použitelnosti (podle typu čoček a rozhodnutí optometristy po dohoděaž 30 dní a nocí nepřetržitě).

Toto nošení musí být pod pečlivým dozorem optometristy a oko musí být pravidelně kontrolováno.Tento způsob nošení nevyhovuje každému oku.