Oční vady

 

Díky zraku vnímáme až 90% podnětů z okolí. Protože oko v současné době nejde plnohodnotně nahradit je třeba o oči řádně pečovat. 

Doporučená frekvence pravidelných kontrol je alespoň 1 x za 2 roky.

Zde se můžete dozvědět bližší detaily o tom jak funguje zdravé oko a bližší informace o jednotlivých očních vadách.

Myopie

04.11.2019

MYOPIE (Krátkozrakost) je oční vada při které se v oku obraz pozorovaného předmětu tvoří před sítnicí a na sítnici tedy vzniká neostrý obraz. Pro snazší představu si lze myopické oko představit jako delší.

Hypermetropie

03.11.2019

HYPERMETROPIE (Dalekozrakost) je oční vada při které se v oku obraz pozorovaného předmětu tvoří, až za sítnicí a na sítnici tedy vzniká neostrý obraz. Pro snazší představu si lze hypermetropické oko představit jako kratší. Lidské oko je tuto vadu částečně schopno kompenzovat akomodací (zmohutňováním nitrooční čočky).

ANATOMIE OKA

03.11.2019

Stavba lidského oka je plně přizpůsobena potřebě zaostřit paprsek světla na sítnici (latinsky retina).

Astigmatismus

01.11.2019

ASTIGMATISMUS (tzv. cylindrická oční vada) je refrakční vada, způsobující nepřesné zobrazení pozorovaného předmětu na sítnici. Rohovka nemá pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose více zakřivená.

Presbyopie

31.10.2019

Presbyopie - českým názvem "stařecká vetchozrakost" - je oční vada, která se objeví u každého člověka ve vyšším věku jako projev přirozené degenerace nitrooční čočky. První příznaky presbyopie se objevují přibližně kolem 45. roku věku.